Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu ogranicza w terminie do odwołania możliwość korzystania ze swych zasobów. Całkowicie zawiesza się możliwość wydawania i odbierania książek papierowych. Wszystkie wypożyczenia można prolongować elektronicznie imailowo wagrowiec@cdn.pila.pl                                                                                                                                                                              Bez ograniczeń natomiast, użytkownicy mogą korzystać z e-książek. Osoby, które nie pobrały do tej pory kodów dostępu, mogą zwrócić się z prośbą o ich wydanie:     wagrowiec@cdn.pila.pl

 

                           lokalizacja

ADRES MAILOWY:

 wagrowiec@cdn.pila.pl

STRONA INTERNETOWA:

wagrowiec.bp.pila.pl

ul. Wierzbowa 1

62-100 Wągrowiec

tel. 67-2621263

NIP 764 26 25 165

        Kadra:

  • mgr Aneta Andrzejewska – nauczyciel – bibliotekarz – kierownik  a.andrzejewska@cdn.pila.pl                
  • mgr Justyna Bauza – nauczyciel – bibliotekarz                                  j.bauza@cdn.pila.pl
  • mgr Małgorzata Jolanta Górska – nauczyciel – bibliotekarz               m.j.gorska@cdn.pila.pl
  • Alicja Pawłoszek – pracownik obsługi, 1/2 etatu