do15.10.2014 r. w Dziennym Domu Seniora odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Uroczystość została wzbogacona  recytacją tekstów literackich w wykonaniu Pani Małgorzaty Górskiej.

Cele spotkania:

  • twórcze podejście do porad i codzienności
  • refleksja nad zmiennością faz życia
  • uruchomienie pamięci i przywołanie wspomnień

Wykorzystana literatura:

1. Lasocińska Kamila, Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze zajęć biograficznych, Warszawa 2013.   Sygn. 64275

2. Na przekór metryce, red.  Regina Jackowska, Warszawa 1983.    Sygn. 35126