Aktualności

1

7.12.2017 w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie na którym gościliśmy Pana Jerzego Palucha z okazji ukazania się publikacji pt. „Powiat wągrowiecki w prasie polskiej i urzędowej lat 1802-1918″.

Dzięki licznym anegdotom Pana Jerzego Palucha spotkanie przebiegało w atmosferze gawędziarskiej ale i zarazem  merytorycznej.

Panu Jerzemu bardzo dziękujemy za przemiły wieczór autorski.

W spotkaniu uczestniczył burmistrz Miasta Wągrowca Pan Krzysztof Poszwa oraz wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego Pan Michał Piechocki, a także  inne osoby zainteresowane tę tematyką.

34567

2

5

Cieszymy się że pracownik naszej biblioteki otrzymał dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie „Warto wiedzieć, warto zobaczyć Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy” zorganizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Gratulujemy także naszym koleżankom z PBP w Pile (Annie Kukuś, Małgorzacie Olejnik, Barbarze Moskal i Annie Musolf) za otrzymanie nagród i wyróżnień. Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę Pani Dyrektor Beaty Walczak za inspirowanie nas do działania.

Tytuły prac konkursowych A. Andrzejewskiej:

 • Szlak edukacyjny śladami wągrowieckich powstańców wielkopolskich
 • Stanisław Kuliński – dowódca Powstania Wielkopolskiego w Wągrowcu – próba opracowania drzewa genealogicznego powstańca
 • Włodzimierz Kowalski – dowódca sił zbrojnych Powstania Wielkopolskiego w powiecie wągrowieckim – próba opracowania drzewa genealogicznego powstańca

 

3421

 

 

 


20171204_092140

20171204_102812

 

 

 

 

 

 

4.12.2017 nasza biblioteka przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu im. Stanisława Mikołajczyka. Zajęcia odbyły się w bibliotece szkolnej a temat brzmiał: „Próba opracowania drzewa genealogicznego patrona szkoły – Stanisława Mikołajczyka”.

20171204_09034320171204_093808

WP_20171201_16_51_13_Pro

W naszej bibliotece eksponuj wybrane prace przedszkolaków

z

Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii Dziecka PROGRESSIO

(Przedszkole dla dzieci ze spektrum autyzmu w Wągrowcu)

30.11.17 andrzejki

30.11.2017 w Dziennym Domu Seniora w Wągrowcu nasza biblioteka wspólnie z Biblioteką Powiatową w Wągrowcu   zaprezentowała program artystyczny  przedstawiający magię wróżb andrzejkowych.

WP_20171201_10_35_22_Pro

Nasza biblioteka zorganizowała wystawę w nowo otwartym Centrum Wspomagania Rozwoju i Terapii Dziecka Progressio w Wągrowcu (przedszkole dla dzieci ze spektrum autyzmu ).  Z wystawy mogą korzystać  rodzice, nauczyciele i rehabilitanci w okresie  trwania Europejskiego Tygodnia Autyzmu (1-7 grudnia).

                                            Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu

serdecznie zaprasza

w czwartek, 7 grudnia 2017 r. o godz.17.00

do siedziby biblioteki przy ulicy Wierzbowej 1

na spotkanie autorskie

z

Panem

Jerzym Paluchem

z okazji ukazania się publikacji pt.

Powiat wągrowiecki w prasie polskiej i urzędowej lat 1802-1918

czwtrdwujed

Jerzy Paluch – mgr inż. melioracji wodnych, emerytowany pracownik wykonawstwa i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, urzędnik gminnej, powiatowej i wojewódzkiej administracji państwowej i samorządowej, nauczyciel średniego szkolnictwa zawodowego, były biegły w zakresie melioracji wodnych, rzeczoznawca ds. ochrony środowiska, regionalista.                                                                                                                                                                                                                    Autor następujących publikacji książkowych:

 • Bernardyni z Ziemi Wągrowieckiej. (2014)
 • Joseph Zerboni di Sposetti (1766-1831). (2011)
 • Społeczeństwo powiatu wągrowieckiego wobec Powstania Styczniowego. (2003)
 • Spółki wodne powiatu średzkiego w okresie zaboru pruskiego oraz w II Rzeczypospolitej. (2010)
 • Tajemnicze wgłębienia w ścianach kościołów farnych w Łeknie, Rogoźnie i Wągrowcu. (2012)
 • Wielkopolskie Spółki Wodne 1842-1918. (2006)
 • Zagadka skrzyżowania rzek Wełny i Nielby w Wągrowcu. (2004)

Publikacja została wydana w czterech następujących tomach: T.1 Gmina i miasto Gołańcz,

Gmina Wapno; T.2 Gmina Damasławek, Gmina Mieścisko, Miasto i Gmina Skoki; T.3 Gmina

Wągrowiec; T.4 Miasto Wągrowiec.

W opracowaniu zaprezentowano informacje dotyczące wydarzeń społecznych i gospodarczych

mających miejsce w latach 1802-1918 na terenie powiatu wągrowieckiego. Wykorzystano

materiały znajdujące się we wszystkich polskojęzycznych czasopismach, a także uwzględniono

pruskie dzienniki urzędowe rejencji poznańskiej i bydgoskiej. Publikacje te zawierały

wiadomości: od zdarzeń losowych i publicznych dotyczących pojedynczych osób

(nieszczęśliwe wypadki, zgony, śluby, napady rozbójnicze) lub całych miejscowości (zarazy,

pożary, powodzie) poprzez zdarzenia z życia religijnego (wizytacje kościelne, zmiany kadrowe

w obsadzie parafii, budowa i remonty świątyń) do informacji z działalności społecznej

i gospodarczej polskich towarzystw i banków. W opracowaniu zrezygnowano z zamieszczenia

informacji o charakterze politycznym, natomiast uwzględniono wszystkie artykuły redakcyjne

dotyczące patriotycznych i narodowych postaw mieszkańców. Dla wiernego oddania stylu

ówczesnej prasy (mającej dla obecnego czytelnika swoisty urok) zachowano w maksymalnym

stopniu styl i formę podawanych informacji, dokonując niekiedy w taki sposób niewielkich

korekt, aby ich treść pomimo odmiennej składni i umieszczania orzeczenia na końcu zdania,

była do przyjęcia dla współczesnego czytelnika. W pisowni niektórych wyrazów dokonano ich

ortograficznej aktualizacji (np. zmieniając literę y na i lub j, u na ó). Nazwy miejscowości

podano zgodnie z obecną ich pisownią, zachowując dawniej stosowane ich formy jedynie

w odniesieniu do miejscowości obecnie już nie istniejących. Dla zrozumienia występujących

w tekstach wyrazów i terminów obecnie już nie używanych, wyjaśniono ich znaczenie

w słowniku stanowiącym załącznik do opracowania. Ponadto umieszczono bogatą bibliografię,

a przede wszystkim w każdym tomie widnieje tak potrzebny indeks osobowy.

(streszczenia „Słowa wstępnego” dokonała Aneta Andrzejewska)

 

O Panach Palcach 2

20.11.2017 przeprowadziliśmy zajęcia z edukacji matematycznej dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego (OREW) w Wągrowcu. Zajęcia poprowadzono na podstawie wiersza „O panach Palcach” J. Brudzewskiego, a także wykorzystując Teatr Ilustracji Kamishibai.
O Panach Palcach 3

1

14.11.2017  nasza biblioteka uczestniczyła w pracach jury cyklicznego Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego w Szkole Podstawowej w Mieścisku.

W tym roku konkursowi towarzyszyło hasło: ”Moje podróże”, a zaproszonym Gościem Honorowym  był  Marek Fiedler -pisarz, podróżnik, dyrektor Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie.

 

 

Tegoroczni laureaci:

Uczniowie klas 1-3

 • Konstancja Kępińska  (I miejsce)
 • Paulina Jarecka (I miejsce)
 • Liwia Pawłowska (II miejsce)
 • Wiktor Ignaczak (III miejsce)

Uczniowie klas 4-7

 • Iga Kucharska (I miejsce)
 • Oliwia Nowaczewska (II miejsce)
 • Amelia Łasut (III miejsce)100_7061

23

126.10.2017 odbyła się kolejna konferencja zorganizowana w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Wągrowieckiego. Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez bibliotekarkę szkolną Szkoły Podstawowej w Gołańczy – Panią Marlenę Gościńską. W konferencji uczestniczył dyrektor szkoły Pan Roman Bobrowski, a także doradca CDN w Pile Pan Andrzej Bielecki. Prelekcję pt. Rola szkoły w rozbudzeniu zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów”  zaprezentował Pan Andrzej Wieczorek – nauczyciel, historyk, regionalista i popularyzator wiedzy o udziale mieszkańców Gminy Gołańcz w Powstaniu Wielkopolskim.  Pani Marlena omówiła warsztat pracy biblioteki szkolnej SP w Gołańczy. Podczas konferencji były eksponowane dwie wystawy książek z naszej biblioteki: „Wychowanie przez czytanie” oraz „Powstanie Wielkopolskie na ziemi wągrowieckiej”. Na zakończenie wszyscy zwiedzili szkołę a zwłaszcza lokal biblioteki szkolnej. IMG_409825684