Aktualności

Z żalem zawiadamiam o śmierci wieloletniej dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu – Pani Moniki Kurczewskiej

Pani Monika Kurczewska rozpoczęła pracę w Bibliotece Pedagogicznej w Wągrowcu 1 września 1961 roku, gdzie pełniła funkcję kierownika a później dyrektora tej placówki. To właśnie z Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu przeszła w roku 1975  na emeryturę. Później przez 15 lat pracowała w bibliotece na pół etatu.  Otrzymała   najwyższe odznaczenie oświatowe – Medal Komisji Edukacji Narodowej  oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Miałam przyjemność pracować z Panią Moniką w Bibliotece Pedagogicznej  przez 5 lat (w latach: 1985-1990). Zawsze będę pamiętać Jej niezwykłą życzliwość, skromność, altruizm, pracowitość i niedoścignioną kompetencję.  Całe życie Pani Moniki było potwierdzeniem myśli pisarza Stefana Żeromskiego iż „Piękno życia jest tylko w pracy”. Odeszła dwa dni przed swoim Jubileuszem – 100 lecia urodzin. Rodzinie Zmarłej składam wyrazy współczucia oraz łączę się w modlitwie.

Aneta Andrzejewska – Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu

 

Pani Monika Kurczewska urodziła się 10 stycznia 1921 roku w Rogoźnie. Rodzicami byli: Andrzej Zieliński, urzędnik kolejowy, oraz Maria z domu Waszkowiak. Pierwsze nauki pobierała w rodzinnym Rogoźnie a w  roku 1937 została przyjęta do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu. Niestety – wojna przerwała edukację. W czasie okupacji pracowała w przedsiębiorstwie handlowym gdzie pełniła funkcję robotnicy i pomocy biurowej. Po wojnie – już 7 lutego 1945 r. – zorganizowała szkołę wiejską w Wiardunkach w powiecie obornickim, gdzie pełniła obowiązki nauczycielki kierującej. Z dniem 4 maja 1945 r. podjęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Wągrowcu, a kilka miesięcy później – 12 lipca 1945 r. – otrzymała świadectwo dojrzałości. Z dniem 1 września 1945 r. przyjęła obowiązki nauczycielki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Wągrowcu, a trzy lata później została nauczycielką 11 letniej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego w Wągrowcu. Pracowała też na Kursach Oświaty Dorosłych oraz na Kursach dla Analfabetów.  Od 1 września 1957 do 31 sierpnia 1961 była nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej nr 3 w Wągrowcu. Z dniem 1 września 1961 r. przeszła na własną prośbę do pracy w Pedagogicznej Bibliotece Powiatowej w Wągrowcu. Tu pełniła funkcję kierownika a później dyrektora tej placówki. To właśnie z Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu przeszła w roku 1975  na emeryturę. Później przez 15 lat pracowała w bibliotece na pół etatu.

Pani Monika zawarła związek małżeński z Marianem Kurczewskim w roku 1947. Od lat 60. XX wieku aż do 2007 r. mieszkała przy Szkole Podstawowej nr 2 w domu przy ulicy Krótkiej. Później, po śmierci męża, przeprowadziła się do  mieszkania przy ulicy Klasztornej, gdzie mieszkała wraz z siostrą Jadwigą.

tekst biogramu – Aneta Andrzejewska

Fotografie pochodzą z kroniki Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu

M.Kurczewska w roku 1963, ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w WągrowcuM.Kurczewska w roku 1964, ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu50 lecie małżeństwa Moniki i Mariana Kurczewskich, USC luty 1998, ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu50. lecie małżeństwa Moniki i Mariana Kurczewskich, luty 1998 USC Wc, ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Wagrowcu

2020 Boże Narodzenie

plakatZapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych powiatu pilskiego,
chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego oraz
złotowskiego do udziału w konkursie plastycznym z atrakcyjnymi
nagrodami, pn. „Książka – moje okno na świat w czasie pandemii”.
Konkurs ma na celu m.in. rozwijanie kreatywności, wyobraźni i
wrażliwości artystycznej oraz zaakcentowanie terapeutycznej roli
książki. Na prace czekamy do 11 grudnia br. Ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej w dniu 16 grudnia 2020 r.

Regulamin konkursu plastycznego Książka – okno na świat.

Karta Uczestnika konkursu

Zgoda opiekuna na udział w konkursie

punkt odbioruW okresie 16.11.2020 – 3.12.2020 r., od poniedziałku do piątku, w  godz. od 8.00 do 15.00 udostępnienie zbiorów może odbyć się przed wejściem do budynku biblioteki – okno wypożyczalni oznaczone  napisem „Punkt odbioru”.

W tym celu :

1. Czytelnik zamawia e-mailowo lub telefonicznie wybrane publikacje.

Adres mailowy wagrowiec@cdn.pila.pl , tel. 67 2621263

2. Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru na konkretną godzinę.

3. Bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przekazuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami w „Punkcie odbioru”, w wyznaczonym terminie.

4. W  w/w. okresie nie będą przyjmowane zwroty.

5. W czasie zamknięcia nie będą naliczane kary za przetrzymanie zbiorów

6. Wypożyczone materiały można prolongować telefonicznie lub mailowo

7. Zachęcamy do zamawiania skanów artykułów i fragmentów książek

8. Zapraszamy do korzystania z czytelni Ibuk Libra, kody dostępu można otrzymać mailowo lub telefonicznie.

Regulamin-konkursu-Moje ulubione szkolne zdjęcie

can

1

Wągrowiec, ulica Berdychowska, około 1964 roku

2

Wągrowiec, Szkoła Zawodowa ulica Armii Czerwonej 1 (obecnie Aleja Jana Pawła II, około roku 1951

3

Wągrowiec, Szkoła Podstawowa nr 3, około roku 1968

4

udekorowana Szkoła Zawodowa w Wągrowcu , ulica Armii Czerwonej 1 (obecnie Aleja Jana Pawła II) rok 1948

5

Międzylesie, powiat wągrowiecki, około roku 1965

6

Wągrowiec, Liceum Ogólnokształcące, rok 1952

7

Łukowo, powiat wągrowiecki, 1936 rok

8

Wągrowiec, Szkoła Podstawowa nr 2 – świetlica, około 1972 roku

9

Łukowo, powiat wągrowiecki, lata 60. XX wieku

10

Łukowo, powiat wągrowiecki, lata 60. XX wieku

11

Łukowo, powiat wągrowiecki, lata 60. XX wieku

zyczeni

Konkurs PBP

logo_big25.09.2020 r. w naszej bibliotece kierownik biblioteki – Aneta Andrzejewska przeprowadziła szkolenie biblioteczne dla 20 studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, Oddziału w Wągrowcu. Po zajęciach uczestnicy szkolenia obejrzeli film i wystawę zorganizowaną dla upamiętnienia 70 rocznicy śmierci Patrona Biblioteki – Piotra Palińskiego.32

1

canva  Porządek spotkania:

 •  Film przywołujący postać Piotra  Palińskiego pt. Pałucki Janek znad Wisły (18 minut)
 •  Zwiedzanie wystawy zorganizowanej  dla uczczenia 70.rocznicy śmierci Patrona Biblioteki – Piotra Palińskiego (ekspozycja czynna od 27.02.2020 do 31.12.2020)
 •  Wymiana dobrych praktyk (m.in. omówienie form pracy zdalnej)
 •  Wystawa - Nowości  biblioteczne

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do poniedziałku 28.09.2020 r. –  67-2621263  lub  504 167 821

Poszukiwany za włamania.-1

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zatrudni osobę na stanowisku nauczyciela bibliotekarza – W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile – w filii w Wągrowcu

Wymagania:

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z bibliotekoznawstwa z przygotowaniem pedagogicznym lub studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym i studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa z przygotowaniem pedagogicznym
 • biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość systemu Windows i pakietu MS Office, mile widziana znajomość programu bibliotecznego SOWASQL

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela
 • pełny wymiar czasu pracy
 • wynagrodzenie zgodne z Kartą Nauczyciela i aktami wykonawczymi – zależne od stopnia awansu zawodowego
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

Od kandydatów oczekujemy:

 • dobrej znajomości literatury
 • umiejętności pracy z czytelnikiem w każdym wieku
 • kreatywności oraz pasji w działaniu
 • komunikatywności
 • umiejętności działania w zespole
 • samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania
 • dobrej organizacji pracy własnej

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: wagrowiec@cdn.pila.pl

 • listu motywacyjnego,
 • szczegółowego CV z informacją o posiadanym wykształceniu, przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej i pełnionymi funkcjami

Kontakt:

Dyrektor CDN w Pile – Grzegorz Bogacz – 67-3527011

Wicedyrektor CDN w Pile – Beata Walczak – 67-2131127 (wew. 31)

Kierownik Filii w Wągrowcu – Aneta Andrzejewska 67-2621263 lub 504167821