9.03.2016

9.03.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Pietrak odbyło się  kolejne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli prowadzone przez pracowników  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wągrowcu.  Nauczyciele wszystkich typów szkół powiatu wągrowieckiego omawiali temat: „Radzenie sobie z trudnymi prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”

Na prośbę dyrektora PPP i koordynatorów sieci nasza biblioteka zaprezentowała ekspozycję książek i przygotowała zestawienie bibliograficzne:  Zachowanie uczniów i interakcje wychowawcze nauczycieli