Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu zaprasza nauczycieli do nieodpłatnego założenia konta.
Promocja trwa od 1 lipca do 30 września 2016 r.
Oferujemy:

- nowości  z zakresu pedagogiki, psychologii , metodyki nauczania i  metodyki wychowania
- czasopisma edukacyjne, popularnonaukowe
- tematyczne zestawienia bibliograficzne
-  wypożyczenia międzybiblioteczne
– elektroniczne publikacje IBUK
– katalogi biblioteczne on-line przez 24 godz. na dobę (możliwość rezerwacji i prolongaty)