Oferujemy:

 • katalogi on-line dostępne całą dobę z możliwością elektronicznej rezerwacji i zamówień
 • realizację wypożyczeń międzybibliotecznych
 • informację telefoniczną i mailową o zbiorach
 • dostęp do bezprzewodowego Internetu
 • obsługa Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 • przygotowywanie materiałów na szkolenia, konferencje, wystawy
 • przygotowywanie wystaw okolicznościowych, tematycznych i nowości
 • organizację zespołu samokształceniowego dla nauczycieli-bibliotekarzy
 • sporządzanie zestawień bibliograficznych
 • udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych
 • pomoc w przygotowaniu literatury podmiotu i przedmiotu na prezentacje maturalne
 • zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów
 • zajęcia z biblioterapii reministencyjnej
 • możliwość odbywania praktyk studenckich

Biblioteka działa przede wszystkim na rzecz nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych,

ale także studentów innych kierunków i uczelni oraz uczniów i pozostałych zainteresowanych.

Biblioteka służy pomocą nauczycielom w kształceniu i dokształcaniu, w doskonaleniu ich pracy zawodowej i pracy twórczej

oferując literaturę fachową, czasopisma metodyczne i zbiory specjalne oraz wiedzę i doświadczenie pracowników.