24.01.2020 r. nasza biblioteka przeprowadziła warsztaty genealogiczne z uczniami  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, które miały  na celu  stworzenie wywodu przodków doktora Tadeusza Nożyńskiego.  Zajęcia odbywały się w ramach realizowanego przez szkołę projektu „CYFROWA DZIECIĘCA ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLSKI”.  Uczniowie   przeszukiwali elektroniczne bazy genealogiczne tj. „Poznan Project ” „Baza  Systemu Indeksacji Archiwalnej”, a także wykorzystali zasoby „Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego – Gniazdo”.19

0711

8