IMG_2026

Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956

Święto to zostało ustanowione 21 czerwca 2006, z okazji 50. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

28 czerwca 1956  wybuchł w Poznaniu pierwszy w PRL-u strajk generalny połączony z demonstracjami ulicznymi, krwawo stłumiony przez wojsko i milicję. Przez propagandę PRL bagatelizowany jako wypadki czerwcowe lub przemilczany. Obecnie przez część historyków i kombatantów określany także jako poznański bunt, rewolta lub powstanie poznańskie.