1

Do projektu „e-szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” w gminie Wągrowiec przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiatrowie Kluczową wartością tego projektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów, iż bohaterowie są wśród nas oraz wyrównanie szans uczniów poprzez naukę. Ze szkoły w Wiatrowie  w projekcie udział bierze 12 uczniów klasy VI pod opieką pani Krystyny Rebajn. Podczas spotkań w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie ci muszą znaleźć ciekawą żyjącą lub nieżyjącą postać związaną z ich gminą oraz stworzyć biogram do encyklopedii.
W tym celu w dniu 13.12.2019 do naszej biblioteki przybyła z Wiatrowa grupa uczniów wraz z opiekunem.  Aby poznać historię wsi i jej mieszkańców uczniowie korzystali w bibliotece ze źródeł drukowanych i elektronicznych, po czym na swojego bohatera wybrali  Ignacego Moszczeńskiego (1813-1880) – ziemianina, właściciela Wiatrowa, działacza narodowego, więźnia politycznego, posła do sejmu pruskiego, twórcę spółek i towarzystw społecznych.