DSCN191714.05.2014r. Justyna Bauza przeprowadziła zajęcia dla uczennic Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie

Temat: Czytanie – zalety indywidualnego i głośnego czytania

Cele:

  • uświadomienie uczniom potrzeby czytania
  • motywowanie do czytania i samokształcenia
  • poznanie wypowiedzi sławnych osób o czytaniu i książce
  • utrwalenie związków frazeologicznych ze słowami „książka” i „czytanie”

DSCN1918