Antoniewo 29.10.2014 01029.10.2014 Justyna Bauza przeprowadziła zajęcia z edukacji czytelniczej dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Temat: Niepowodzenia w naszym życiu – czy można je polubić? (na przykładach z literatury)

Cele: - docenienie osobowych wzorców z literatury pięknej jako modelu postępowania w różnych sytuacjach życiowych
– umiejętność reagowania na błędy własne i niepowodzenie – nabycie nawyku wykorzystania doświadczeń własnych i cudzych w drodze do sukcesu, dostrzeganie dodatnich stron porażki, właściwej oceny swoich możliwości i ograniczeń

 GALERIA >>>