jar Od pięciu lat nasza biblioteka prowadzi zajęcia czytelnicze dla           pensjonariuszy  Dziennego Domu Seniora w Wągrowcu.

Zakończono omawianie książki pani Moniki Jaruzelskiej, a od 1 września biblioterapia reminiscencyjna prowadzona jest na podstawie wspomnień przyjaciół z lat młodzieńczych Karola Wojtyły.a