711090[1]

 

31.03.2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu  nasza biblioteka przeprowadziła zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, które były przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ich nauczycieli. Głównym celem zajęć było: wdrażanie uczniów do czytania poprzez zaznajomienie z formą komiksu, historią jego powstania, cechami i zasadami jego tworzenia.