1

6.04.2018 przeprowadziliśmy zajęcia w Internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie pt. „Wiara  i wytrwałość drogą do osiągnięcia celu na podstawie japońskiej opowieści Ogród Niebios Urszuli Ziober”  z wykorzystaniem teatru ilustracji Kamishibai.kamishibai