IMG_1178

 

9.12.2015 r. nasza biblioteka przeprowadziła zajęcia dla uczniów  klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu. Było to czwarte, zarazem ostatnie spotkanie podsumowujące cykl zajęć z edukacji czytelniczej

Miejsce: biblioteka szkolna SP nr 2 w Wągrowcu

Temat: Czego nauczył nas detektyw Pozytywka

Cele główne zajęć:

  • wsparcie nauczycieli bibliotekarzy w rozwoju czytelnictwa
  • rozwój umiejętności społecznych
  • kształcenie umiejętności logicznego myślenia oraz wypowiedzi ustnej