DSC0017025.11.2015 r. nasza biblioteka przeprowadziła zajęcia z edukacji czytelniczej dla uczniów  klasy II szkoły podstawowej

Miejsce: biblioteka szkolna SP nr 2 w Wągrowcu

Temat: Rozwiązuję zagadki z detektywem Pozytywką (zagadka nr 1 „Gdzie są moje skarpetki”? )

Cele zajęć:

  • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej dziecka
  • rozwijanie kreatywności dziecka
  • wsparcie nauczyciela bibliotekarza w realizacji zadania popularyzacji książek i rozwoju czytelnictwa