anForma: Zajęcia warsztatowe z elementami terapii plastycznej

Temat: Wiosna – świąteczne dekoracje

Termin: 18.03.2015

Miejsce: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

Osoba realizująca: Justyna Bauza

Cele:

  • kształtowanie właściwych postaw wobec organizowania i porządkowania miejsca pracy
  • uwrażliwienie na barwę, kształt, estetykę otoczenia
  • wspieranie nauczyciela w pracy wychowawczej
  • rozwój kreatywności i autoekspresji plastycznej