22.01.2019 w drugim dniu organizowanych przez naszą bibliotekę „Ferii z Książką” uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Antoniewa uczestniczyli w warsztatach plastycznych pn. „Inicjały z poezją w tle – Kazimiery Iłłakowiczówny i innych poetów wiersze o miłości”      

Przebieg spotkania:                                                                                                                                                                    

  • pogadanka na temat osoby i twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny
  • zapoznanie się z wystawą o Kazimierze Iłłakowiczównie
  • wybór tekstów poetyckich i tworzenie prac plastycznych pt. „Inicjały z poezją w tle”
  • tworzenie walentynkowych kartek
  • czytanie wybranych wierszy przez uczestników zajęć

Resized_20190122_093737

Resized_20190122_093708

Resized_20190122_105705(1)Resized_20190122_110106