23.01.2019 w trzecim dniu organizowanych przez naszą bibliotekę „Ferii z Książką” uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Antoniewa uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt. „Królewska gra, czyli szachy” Cele zajęć: – poznanie legendy oraz historii gry w szachy – przyswojenie zasad gry, poznanie nazw poszczególnych figur szachowych, ruchów bierek – rozwijanie logicznego myślenia poprzez stosowanie rozwiązań strategiczno-taktycznych – ćwiczenie pamięci i uwagi – kształtowanie postawy uczciwego współzawodnictwa – wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Uczniowie, wychowawcy oraz nasza biblioteka serdecznie dziękują  Panu Grzegorzowi Górskiemu za profesjonalne poprowadzenie zajęć.

szachyszachy2szachy3