128.11.2019 r. pracownik naszej biblioteki przeprowadził zajęcia  warsztatowe pn. „Poszukiwania genealogiczne – moje doświadczenia” w ramach prowadzonego przez CDN w Pile PBP w Pile Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

  • podstawowe pojęcia i wskazówki genealogiczne
  • przegląd źródeł rękopiśmiennych, drukowanych, fotograficznych i elektronicznych
  • wykorzystanie źródeł w procesie dydaktycznym
  • charakterystyka i funkcje archiwów
  • kształtowanie świadomości historycznej i postaw obywatelskich w edukacji
  • 1211108765432