3.06.2019 r. pracownik naszej biblioteki brał udział w pracach komisji konkursowej „IX Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Szkole Podstawowej w Morakowie”. Tegoroczna edycja promowała wiersze Jana Brzechwy.

Wyniki konkursu:

I miejsce  w różnych kategoriach wiekowych zdobyli następujący uczniowie:

  • Adrianna Kalka (klasy czwarte)
  • Zuzanna Leszczyńska (klasy piąte)
  • Hanna Frieske (klasy szóste)
  • Julia Szymańska (klasy siódme)
  • Klaudia Kalka (klasy ósme)
  • Dawid Łach (klasy gimnazjalne)

20190603_100416