• Zasady funkcjonowania

W latach 1952 – 1975 Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu bezpośrednio

podlegała Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu.

W 1975 r. po reformie administracyjnej kraju bibliotekę przekształcono w Filię

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile. Nadzór nad biblioteką sprawowało

Ministerstwo Oświaty i Wychowania ( poprzez Kuratorium w Pile ). Troskę o sprawy

finansowe i gospodarcze do 1995 r. sprawował Miejski Zespół Ekonomiczno

- Administracyjny Szkół w Wągrowcu.

Nowy podział administracyjny kraju, wprowadzony z dniem 1.01.1999 r. spowodował,

iż organem prowadzącym bibliotekę stał się samorząd województwa wielkopolskiego,

a bezpośrednio – Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Nadzór merytoryczny sprawuje

Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Natomiast strukturalnie i administracyjnie

biblioteka podlegała Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Pile.

Od 1 września 2009 r. PBP tworzy zespół z ODN – jako Centrum Doskonalenia

Nauczycieli w Pile.

  • Lokalizacja (chronologiczne)

- ul.Świerczewskiego (obecnie Pocztowa) – ówcześnie siedziba Biblioteki Powszechnej

- ul.Kolejowa – ówcześnie budynek Szkoły Podstawowej nr 1

- ul.Kolejowa-ówczesna siedziba Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

- ul.Kościuszki 15 – ówczesna siedziba Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1961-1964

- ul.Janowiecka-ówcześnie stary budynek Szkoły Podstawowej nr 2 1964–1970

- ul.Armii Czerwonej 1 (obecnie Aleja Jana Pawła II) 1970 – 1981

- Plac płk. Paszkowa 13 (obecnie Rynek) – ówczesna siedziba Hotelu Pałczanka 1981–1990

- ul.Wierzbowa 1 (ówczesny budynek Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego) 1990 – nadal

  • Kierownicy (chronologicznie)

Marian Słobodzian 1952 – 1954

Janina Romankiewicz 1954

Marian Kurczewski 1954 – 1961

Monika Kurczewska 1961 – 1976

Maria Baar 1976 – 1991

Aneta Andrzejewska 1991 – nadal

  • Pracownicy pedagogiczni (alfabetycznie)

Andrzejewska Aneta 1985 – nadal

Baar Maria 1975 – 1992

Bauza Justyna 1992 – nadal

Bogdanowicz Anna 1982 – 1984

Dolot Wanda 1987 – 2006

Górska Małgorzata 2006 – nadal

Grajkowska Leokadia 1978 – 1983

Gruszka Halina 1983 – 1985

Januszewski Bernard 1976 – 1979

Kurczewska Monika 1961 – 1990

Kurczewski Marian 1954 – 1961

Kurzyńska Dorota 1989 – 1991

Nowacka Anna 1983 – 1989

Nożyński Tadeusz 1970 – 1995 (altruistycznie)

Romankiewicz Janina 1954

Słobodzian Marian 1952 – 1954

Szymańska Bogumiła 1983 – 1987

Waligórska Teresa 1972 – 1975

Weyna Krystyna 1983 – 1987

Wierzbińska Wiktoria 1983 – 1984

  • Pracownicy administracji i obsługi (alfabetycznie)

Adamczewska Krystyna 1970 – 1998

Andrzejewska Maria 1993 – 1994

Andrzejewski Dariusz 1984 – 1986

Białecka Krystyna 1986 – 1993

Koczorowska Grażyna 1998 – 2015

Koczorowski Krzysztof 1998

Patro Władysława 1976 – 1983

Pawłoszek Alicja 2015 – nadal