DSCN199720.05.2014r. Aneta Andrzejewska wzięła udział w pracach jury I Powiatowych Spotkań ze Sztuką „Wiosna Teatralna”

Organizatorem konkursu i warsztatów teatralnych była Szkoła Podstawowa w Mieścisku

DSCN1998