Paluch artykuł Cieszymy się że mogliśmy polecić nową książkę Jerzego Palucha w dzisiejszym „Tygodniku Wągrowieckim” (21.07.2017)

Poniżej treść artykułu:

Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu wzbogaciła się o najnowszą naukową publikację autorstwa Jerzego Palucha pt. Powiat wągrowiecki w prasie polskiej i urzędowej lat 1802 -1918, która wydana została w czterech tomach: T. 1 Gmina i miasto Gołańcz. Gmina Wapno, T. 2 Gmina Damasławek. Gmina Mieścisko. Miasto i Gmina Skoki, T. 3 Gmina Wągrowiec, T. 4 Miasto Wągrowiec. Autor wykonał benedyktyńska pracę  wyszukując informacji dotyczących wydarzeń społecznych i gospodarczych mających miejsce w latach 1802 – 1918 na terenie powiatu wągrowieckiego.  W swojej pracy wykorzystał  publikacje  znajdujące się we wszystkich polskojęzycznych czasopismach, a także uwzględnił  pruskie dzienniki urzędowe rejencji poznańskiej i bydgoskiej.  Publikacje te zawierały wiadomości: od zdarzeń losowych i publicznych dotyczących pojedynczych osób (nieszczęśliwe wypadki, zgony, śluby, napady rozbójnicze) lub całych miejscowości (zarazy, pożary, huragany, powodzie) poprzez zdarzenia z życia religijnego (wizytacje kościelne, zmiany kadrowe w obsadzie parafii, budowa i remonty świątyń) do informacji z działalności społecznej i gospodarczej polskich towarzystw i banków. Niniejsze opracowanie zrezygnowało z zamieszczenia informacji o charakterze politycznym, natomiast uwzględniło wszystkie artykuły redakcyjne dotyczące patriotycznych i narodowych postaw mieszkańców. Dla wiernego oddania stylu ówczesnej prasy, mającej dla obecnego czytelnika swoisty urok, zachowano w maksymalnym stopniu styl i formę podawanych informacji, dokonując niekiedy w taki sposób niewielkich korekt, aby ich treść pomimo odmiennej składni i umieszczania orzeczenia na końcu zdania, była do przyjęcia dla współczesnego czytelnika. W pisowni niektórych wyrazów dokonano ich ortograficznej aktualizacji (np. zmieniając literę y na i lub j, u na ó itd.). Nazwy miejscowości podano zgodnie z obecną ich pisownią, zachowując dawniej stosowane ich formy jedynie w odniesieniu do miejscowości obecnie już nie istniejących. Dla zrozumienia występujących w tekstach wyrazów i terminów obecnie już nie używanych, wyjaśniono ich znaczenie w słowniku stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania. Ponadto umieszczono bogatą bibliografię, a przede wszystkim w każdym tomie widnieje tak potrzebny indeks osobowy. Natomiast zauważa się brak indeksu geograficznego. Zachęcam wszystkich do poznania zdarzeń, trosk i radości przodków, utrwalonych na pożółkłych już stronach dziewiętnastowiecznej prasy, bowiem jak stwierdza Cyprian Kamil Norwid: Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło.

Aneta Andrzejewska – Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu