126.10.2017 odbyła się kolejna konferencja zorganizowana w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Wągrowieckiego. Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez bibliotekarkę szkolną Szkoły Podstawowej w Gołańczy – Panią Marlenę Gościńską. W konferencji uczestniczył dyrektor szkoły Pan Roman Bobrowski, a także doradca CDN w Pile Pan Andrzej Bielecki. Prelekcję pt. Rola szkoły w rozbudzeniu zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów”  zaprezentował Pan Andrzej Wieczorek – nauczyciel, historyk, regionalista i popularyzator wiedzy o udziale mieszkańców Gminy Gołańcz w Powstaniu Wielkopolskim.  Pani Marlena omówiła warsztat pracy biblioteki szkolnej SP w Gołańczy. Podczas konferencji były eksponowane dwie wystawy książek z naszej biblioteki: „Wychowanie przez czytanie” oraz „Powstanie Wielkopolskie na ziemi wągrowieckiej”. Na zakończenie wszyscy zwiedzili szkołę a zwłaszcza lokal biblioteki szkolnej. IMG_409825684