Cieszymy się, że nasza Izba Pamiątek Oświatowych Ziemi Wągrowieckiej mogła zaistnieć podczas Konferencji Galaktyka Edukacji 7, zorganizowanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile wraz z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile2345678 9 1011121314151617182021

1