Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego ogłasza konkurs „100 lat UAM”.  Konkurs ma na celu
wzbudzenie zainteresowania historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów oraz promocję
Uniwersytetu i jego tradycji. Dzięki uczestnictwie w konkursie młodzież
będzie miała możliwość rozwijania zainteresowań artystycznych i
kreatywności.

Prace wraz z Kartą zgłoszeniową do Konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 osobiście
lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w formie papierowej na adres
Partnera Konkursu. Załączamy dokumenty do pobrania:

Regulamin oraz karty uczestnictwa