Konkurs adresowany jest do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych
i pedagogicznych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polega
na przygotowaniu scenariusza wirtualnej lekcji bibliotecznej dla
uczniów szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Warunkiem uczestnictwa w
Konkursie jest samodzielne wykonanie pracy oraz złożenie w terminie do 15 października 2020
roku (decyduje data stempla pocztowego) pracy konkursowej w wersji
papierowej z linkiem do prezentacji lekcji w Internecie wraz z Kartą
uczestnika. Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU

KARTA UCZESTNIKA