logoDepartament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”. Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Niemczech.
Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią
sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju,
określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość
rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez
twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i
różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy
wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.
Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z
Polski oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków. Termin
przesyłania prac upływa 10 lutego 2020 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas XXIV Targów
Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 6 – 8 marca 2020r. Szczegóły na stronie UMWW >>