Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego konkursie: „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”. Tegoroczna
edycja zatytułowana została: „Mała ojczyzna w dokonaniach artystycznych i
publicystycznych regionalnych twórców” Konkurs skierowany jest do
nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli
bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych. Celem konkursu jest
pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą i tradycją. Ponadto konkurs
ma na celu pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości
patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli
bibliotekarzy.
Szczegóły na stronie:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nau…