logoDepartament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.
Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie
wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów
poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym
modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 31 sierpnia br. Szczegóły konkursów oraz dokumenty do pobrania  znajdą Państwo pod adresem Wielkopolska Szkoła Roku