6

21.11.2013 Pani Małgorzata Górska przeprowadziła zajęcia dla uczniów i wychowawców Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Wągrowca.                               

Temat:                                                                                                                                              

Wesoła orkiestra” – zajęcia edukacyjne z elementami rewalidacji                                              

Cele lekcji:                                                                                                                                                     

  • wspieranie nauczycieli w procesie nauczania specjalnego                                                                
  • stymulowanie i dynamizowanie ogólnego rozwoju przy wykorzystaniu sił własnych i czynników środowiskowych                                                                                                                                                                               Galeria >>

gry

Podczas zajęć wykorzystano metody i formy pracy zawarte w książce  Piotra Winczewskiego ” Zabawy i gry ruchowe dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, 2013 r.