WP_20160520_00218.05.2016 r. nasza biblioteka przeprowadziła lekcję biblioteczną dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Temat zajęć brzmiał: Twórczość i jej formy w naszym życiu – z „Ucztą Babette” – w tle

Cele zajęć:

  • kształtowanie pozytywnych postaw wobec twórczości
  • wzrost wiedzy uczniów na temat twórczości i jej wskaźników
  • wzrost wiary uczniów we własne możliwości twórcze
  • wsparcie nauczycieli w pracy wychowawczej