1

 

3.03.2016 r. nasza biblioteka przeprowadziła lekcję biblioteczną nt. „Historii książki” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu

Cele zajęć:

  • zapoznanie uczniów z rozwojem pisma i historią książki
  • poszerzenie słownictwa o wyrazy związane z książką
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się w oparciu o zdjęcia i prezentację multimedialną
  • rozbudzenie zainteresowania książką