narDo 11 lutego 2016 r. mamy możliwość wybrania jednego dzieła spośród  następujących utworów: Chłopi, Noce i dnie, Wesele, Popioły, Quo vadis.

Aby  zagłosować należy wybrać jeden z podanych tytułów (bez cudzysłowu i bez autora dzieła)  i przesłać na adres mailowy:  narodowe.czytanie2016@prezydent.pl