Konferencje dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli

                       Ośrodek Rozwoju Edukacji − w ramach przygotowań do wdrożenia nowej podstawy programowej − opracuje materiały i przeprowadzi konferencje dla dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i konsultantów oraz doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów.

Podajemy wstępny harmonogram konferencji informacyjno-szkoleniowych. Termin konferencji dot. przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka i technika) nie został jeszcze ostatecznie potwierdzony. O ewentualnej zmianie poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Harmonogram konferencji dla pracowników systemu doskonalenia:

 • konferencja dla dyrektorów      publicznych placówek doskonalenia nauczycieli – 27 lutego 2017 r.
 • języki obce, języki mniejszości      narodowych i etnicznych – 2 marca 2017 r.
 • kształcenie zawodowe – 7 marca 2017 r.
 • język polski 9 marca 2017 r.
 • kształcenie specjalne – 13 marca 2017 r.
 • geografia, historia, wiedza o      społeczeństwie – 17 marca 2017 r.
 • fizyka, chemia, przyroda/biologia      – 20      marca 2017 r.
 • etyka, wychowanie do życia w      rodzinie ,wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa – 24 marca 2017 r.
 • muzyka, plastyka, technika – 31 marca 2017 r.
 • matematyka i informatyka – 6 kwietnia 2017 r.
 • wychowanie przedszkolne i edukacja      wczesnoszkolna – 7 kwietnia 2017 r.

Wiadomość o uruchomieniu rekrutacji na poszczególne terminy ORE poda na stronie internetowej.