117.10.2017 naszą bibliotekę odwiedziła 50 osobowa grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Gołańczy. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy, aby każdy mógł uczestniczyć w zajęciach czytelniczych, a także obejrzeć ‚Starą Klasę”. W „Starej Klasie” uczniowie zobaczyli jak wyglądała szkoła ich dziadków i pradziadków, a także próbowali kaligrafować  gęsim piórem, oraz obsadką ze stalówką. Natomiast na zajęciach czytelniczych  wykorzystując teatr ilustracji  Kamishibai uczniowie zapoznali się z opowiadaniem pt.Listy z Afryki” Kazimierza Nowaka. kazi

2