Do projektu „e-szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” w gminie Wągrowiec przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu. Kluczową wartością tego projektu jest: budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów, iż bohaterowie są wśród nas. Ze szkoły wągrowieckiej w projekcie udział bierze 12 uczniów klasy VIII pod opieką pani Wiolety Szafran. Podczas spotkań w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie muszą znaleźć ciekawą żyjącą lub nieżyjącą postać związaną z ich gminą oraz stworzyć biogram do encyklopedii. Ta grupa uczniów wybrała postać dra Tadeusza Nożyńskiego – historyka, nauczyciela, poliglotę, muzyka, pisarza, regionalistę a także nauczyciela tajnego nauczania w czasie II wojny światowej. Pan Doktor był także przez wiele lat dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu. Natomiast już na emeryturze pracował w naszej bibliotece altruistycznie przez 25 lat a także podarował naszej instytucji swoją cenną prywatną bibliotekę. W związku z tym 10.01.2020 r. naszą bibliotekę odwiedziła młodzież z „projektu” aby spotkać się z kierownikiem biblioteki – Anetą Andrzejewską, która osobiście znała Pana Doktora. Pani Aneta min. :pokazała podarowany księgozbiór, opowiedziała o życiu zawodowym i prywatnym, zaprezentowała wiele dokumentów które pozostawił po sobie w bibliotece np. lupę, świadectwa szkolne,dedykacje. Uczniowie najbardziej zainteresowani byli książką „Iliada Homera w oryginale – podręczniki do gimnazjum klasycznego” z 1920 r. który każdy gimnazjalista (w tym Pan Doktor) pierwszy rozdział musiał znać na pamięć. Pani Aneta wskazała cechy charakteru Doktora a także opowiedziała kilka anegdot z tym związanych.ce

a