1

Wystawa – „Rękopiśmienne dedykacje autorskie w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu”