1Na przełomie października i grudnia 2013 r. w budynku biblioteki trwały prace remontowe. Termomodernizacja budynku obejmowała m.in.: wymianę okien i drzwi, naprawę dachu, ocieplenie i malowanie elewacji zewnętrznej, wymianę pieca gazowego, remont pomieszczeń sanitarnych i kuchni. Biblioteka serdeczne słowa podziękowania kieruje w stronę Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Jesteśmy też bardzo wdzięczni za wsparcie finansowe i organizacyjne pracownikom Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile: Panu Dyrektorowi Grzegorzowi Bogaczowi, Pani Dyrektor Beacie Walczak, Panu Kierownikowi Stanisławowi Boguckiemu i Panu Kazimierzowi Czajkowskiemu.

Galeria zdjęć przed remontem >>>

Galeria zdjęć w trakcie remontu >>>

Galeria zdjęć po remoncie >>>