IMG_0663

 

12.10.2015 r. w naszej czytelni odbyło się zebranie konsultacyjne pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Omawiano aktualne  zagadnienia dotyczące rodzinnych form pieczy zastępczej w powiecie wągrowieckim.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z najnowsza literaturą przygotowaną przez naszą bibliotekę.