IMG_075428.10.2015 r. w auli LO odbyło się Seminarium naukowe poruszające zagadnienia demoralizacji nieletnich

Organizatorami były następujące instytucje: Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium i Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu

Celem seminarium było zdiagnozowanie problemu demoralizacji młodzieży w środowisku lokalnym oraz wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie jej zapobiegania

Seminarium skierowane było do: kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców. 

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z literaturą fachową przygotowaną przez naszą bibliotekę