IMG_1827

7.06.2016 r. w sali konferencyjnej OSiR  odbyło się  spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli prowadzone przez pracowników  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wągrowcu.

Na prośbę dyrektora PPP i koordynatorów sieci („Sieć dla pedagogów i psychologów”) nasza biblioteka zaprezentowała ekspozycję książek i przygotowała zestawienie bibliograficzne: Uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim