Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy powiatu wągrowieckiego do udziału w konferencji metodycznej w ramach sieci współpracy.

Spotkanie odbędzie  się 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) w siedzibie biblioteki przy ul. Wierzbowej 1 (od godz. 11.00).

Tematyka: Wykorzystywanie technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK)  w procesie edukacyjnym

Program:

  • Platforma Doskonalenie w sieci – informacje przedstawi Aneta Andrzejewska
  • Serwis książek elektronicznych IBUK libra – informacje przedstawi Justyna Bauza
  • Biblioteczny program komputerowy Sowa – informacje przedstawi Małgorzata Górska
  • Wymiana doświadczeń
  • Prezentacja nowości bibliotecznych