Serdecznie zapraszamy nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych na kolejne spotkanie

w ramach Sieci Współpracy, które odbędzie się:

20 października 2016 r. (czwartek) o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej w Skokach

przy ulicy Poznańskiej 2

 Temat spotkania:  Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych

                                      wśród dzieci i młodzieży

Porządek spotkania:

  • Działania  Szkoły Podstawowej w Skokach skierowane na rzecz kształtowania aktywnych postaw czytelniczych (Lidia Eksler)
  • Czytelnictwo  dzieci i młodzieży w różnych krajach; na przykładzie Kista Bibliotek w Sztokholmie i Danville Library w      Stanach Zjednoczonych (Lidia Eksler)
  • Wykorzystanie aplikacji i programów multimedialnych w edukacji (Anna Macioszek)
  • „Bank Dobrych Praktyk” – wymiana doświadczeń na rzecz upowszechniania czytelnictwa
  • Zwiedzanie szkoły

Sprawy organizacyjne:

  •  proszę o potwierdzenie przybycia w terminie do 18.10.2016r. 67-2621263  lub  504 167 821
  •  możliwość skorzystania z transportu – wyjazd spod budynku Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu przy ulicy Wierzbowej 1 o godz. 9.00 >>> chętnych proszę także o zgłoszenie