Biblioteka Pedagogiczna w Wągrowcu

serdecznie zaprasza

w czwartek, 7 grudnia 2017 r. o godz.17.00

do siedziby biblioteki przy ulicy Wierzbowej 1

na spotkanie autorskie

z

Panem

Jerzym Paluchem

z okazji ukazania się publikacji pt.

Powiat wągrowiecki w prasie polskiej i urzędowej lat 1802-1918

czwtrdwujed

Jerzy Paluch – mgr inż. melioracji wodnych, emerytowany pracownik wykonawstwa i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, urzędnik gminnej, powiatowej i wojewódzkiej administracji państwowej i samorządowej, nauczyciel średniego szkolnictwa zawodowego, były biegły w zakresie melioracji wodnych, rzeczoznawca ds. ochrony środowiska, regionalista.                                                                                                                                                                                                                    Autor następujących publikacji książkowych:

  • Bernardyni z Ziemi Wągrowieckiej. (2014)
  • Joseph Zerboni di Sposetti (1766-1831). (2011)
  • Społeczeństwo powiatu wągrowieckiego wobec Powstania Styczniowego. (2003)
  • Spółki wodne powiatu średzkiego w okresie zaboru pruskiego oraz w II Rzeczypospolitej. (2010)
  • Tajemnicze wgłębienia w ścianach kościołów farnych w Łeknie, Rogoźnie i Wągrowcu. (2012)
  • Wielkopolskie Spółki Wodne 1842-1918. (2006)
  • Zagadka skrzyżowania rzek Wełny i Nielby w Wągrowcu. (2004)

Publikacja została wydana w czterech następujących tomach: T.1 Gmina i miasto Gołańcz,

Gmina Wapno; T.2 Gmina Damasławek, Gmina Mieścisko, Miasto i Gmina Skoki; T.3 Gmina

Wągrowiec; T.4 Miasto Wągrowiec.

W opracowaniu zaprezentowano informacje dotyczące wydarzeń społecznych i gospodarczych

mających miejsce w latach 1802-1918 na terenie powiatu wągrowieckiego. Wykorzystano

materiały znajdujące się we wszystkich polskojęzycznych czasopismach, a także uwzględniono

pruskie dzienniki urzędowe rejencji poznańskiej i bydgoskiej. Publikacje te zawierały

wiadomości: od zdarzeń losowych i publicznych dotyczących pojedynczych osób

(nieszczęśliwe wypadki, zgony, śluby, napady rozbójnicze) lub całych miejscowości (zarazy,

pożary, powodzie) poprzez zdarzenia z życia religijnego (wizytacje kościelne, zmiany kadrowe

w obsadzie parafii, budowa i remonty świątyń) do informacji z działalności społecznej

i gospodarczej polskich towarzystw i banków. W opracowaniu zrezygnowano z zamieszczenia

informacji o charakterze politycznym, natomiast uwzględniono wszystkie artykuły redakcyjne

dotyczące patriotycznych i narodowych postaw mieszkańców. Dla wiernego oddania stylu

ówczesnej prasy (mającej dla obecnego czytelnika swoisty urok) zachowano w maksymalnym

stopniu styl i formę podawanych informacji, dokonując niekiedy w taki sposób niewielkich

korekt, aby ich treść pomimo odmiennej składni i umieszczania orzeczenia na końcu zdania,

była do przyjęcia dla współczesnego czytelnika. W pisowni niektórych wyrazów dokonano ich

ortograficznej aktualizacji (np. zmieniając literę y na i lub j, u na ó). Nazwy miejscowości

podano zgodnie z obecną ich pisownią, zachowując dawniej stosowane ich formy jedynie

w odniesieniu do miejscowości obecnie już nie istniejących. Dla zrozumienia występujących

w tekstach wyrazów i terminów obecnie już nie używanych, wyjaśniono ich znaczenie

w słowniku stanowiącym załącznik do opracowania. Ponadto umieszczono bogatą bibliografię,

a przede wszystkim w każdym tomie widnieje tak potrzebny indeks osobowy.

(streszczenia „Słowa wstępnego” dokonała Aneta Andrzejewska)