100_0603W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie przeprowadziliśmy zajęcia biblioterapeutyczne z okazji zbliżającego się Dnia św. Walentego.  Główne cele zajęć:

  • poznanie postaci św. Walentego na podstawie źródeł historycznych
  • poznanie miejsc kultu świętego
  • poznanie tradycji Walentynek100_0633