e

2.03.2016 r. w sali konferencyjnej Hotelu Pietrak odbyło się  spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli prowadzone przez pracowników  Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Wągrowcu.

Na prośbę dyrektora PPP i koordynatorów sieci („Sieć dla pedagogów/psychologów szkolnych”) nasza biblioteka zaprezentowała ekspozycję książek i przygotowała zestawienie bibliograficzne: Pedagog/psycholog w pracy z dzieckiem