plakat                                              Proponujemy

1. Zajęcia teatralne (Papierowy Teatr Kamishibai) – Przedszkole nr 2 w Wągrowcu

2. Zajęcia teatralne (Papierowy Teatr Kamishibai) – Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Wągrowcu

3. Warsztaty „Excel – to nie tylko tabelki” – nauczyciele powiatu wągrowieckiego

4 .Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie

5. Lekcje „Korzystanie z katalogu elektronicznego Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu” – I LO w Wągrowcu

6. Punkt Biblioteczny Biblioteki Pedagogicznej – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu

7. Konferencja metodyczna Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu wągrowieckiego

8. Zajęcia rekreacyjne „Święto Niezapominajki” – Dzienny Dom Seniora w Wągrowcu. Zajęcia organizowane wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną w Wągrowcu