IMG_20170518_181655

18.05.2017 r. nasza biblioteka przeprowadziła warsztaty z kaligrafii dla 30 słuchaczy Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Sekcja Regionalna). Zapoznano się także z postacią patrona biblioteki – Piotrem Palińskim.

Cele zajęć:

  • rozwój zainteresowań przeszłością regionu i historią kaligrafii
  • uświadomienie znaczenia pisania ręcznego dla rozwoju umysłowego
  • rozwój wrażliwości estetycznej
  • wdrażanie do samokształcenia